Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Στη σελίδα κάθε γνωστικού αντικειμένου (ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΕ ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ) βρίσκονται κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
  1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ του κλάδου για το αντικείμενο αυτό.
  2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (νόμοι και εγκύκλιοι για τη διδακτέα ύλη, το πρόγραμμα σπουδών, τα αναλυτικά προγράμματα, το διαθεματικό πλαίσιο)
  3. ΦΥΛΛΟ(Α) ΕΡΓΑΣΙΑΣ, το οποίο έχει διαμορφωθεί με βάση τη σχετική νομοθεσία από έναν ή περισσότερους συναδέλφους της ειδικότητας  οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Η χρήση του σχετικού φυλλαδίου από το σύνολο των εκπαιδευτικών εξασφαλίζει τον "κοινό τόπο" στη διδακτική προσέγγιση της ύλης, επιτρέποντας παράλληλα και προσωπικούς χειρισμούς.
  4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ διαφόρων φύλλων εργασίας
  5. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ τριμήνου / τετραμήνου και τελικών εξετάσεων.
  6. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
Υπό διαμόρφωση βρίσκεται η ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ, στη σελίδα της οποίας η τελική μορφή θα δοθεί την επόμενη εβδομάδα με τη συνάντηση της ολομέλειας του κλάδου για το θέμα αυτό. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου