ΙΣΤΟΡΙΑ

Μεθοδολογικές προσεγγίσεις για το μάθημα της Ιστορίας στο γυμνάσιο και το Λύκειο  προτείνονται στο τεύχος Β (για φιλολόγους ) του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης (βλ. σελίδα ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ)

*
Το φύλλο  εργασίας που ακολουθεί παρουσιάστηκε από την καθηγήτρια Ε. Κουτσούρη σε συναδέλφους φιλολόγους της Παλλήνης την Τρίτη 13/3/2012 στο πλαίσιο  ενημέρωσης ως προς τις εφαρμογές του ΜΠΕ.


ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ      (ΚΟΥΤΣΟΥΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΕ02)
ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ
(Με το ίδιο σκεπτικό αλλά απλούστερη διατύπωση χρησιμοποιείται και στο Γυμνάσιο)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
·         Να προσδιορίσετε και να σχολιάσετε τη γεωμορφολογία της περιοχής στην οποία αναπτύχθηκε ο συγκεκριμένος πολιτισμός

·         Ποιες μορφές οικονομίας προκύπτουν σε σχέση με την προηγούμενη γεωμορφολογία (πρωτογενής – δευτερογενής – τριτογενής) και σε ποια ποσόστωση.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
·         Πόσες και ποιες κοινωνικές τάξεις διαμορφώνονται με βάση τα προηγούμενα δεδομένα. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της καθεμιάς σε σχέση με τις υπόλοιπες.

·         Ποιους κοινωνικούς αγώνες αξίζει να καταγράψετε και ποιο το αποτέλεσμά τους.

·         Ποια κοινωνική τάξη υπερέχει και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της.

ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ
·         Ποιο αξιακό σύστημα προκύπτει από τις προηγούμενες κοινωνικές διεργασίες;

·         Ποιο πολιτικό σύστημα προβάλλεται ως πρόταση διακυβέρνησης; Να περιγράψετε με ακρίβεια τα χαρακτηριστικά του.

·         Στο σύστημα αυτό πώς σχετίζεται η τέχνη με τη θρησκεία;

·         Πώς αντιμετωπίζεται στο σύστημα αυτό η γνώση;

·         Πώς προσδιορίζεται  στο σύστημα αυτό η ηθική;

·         Πώς προσδιορίζεται στο σύστημα αυτό το ωραίο;

·         Χαρακτηριστικά δείγματα τέχνης (ασκήσεις «ανάγνωσης»)ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

      Ποια σχέση έχει αυτή η ενότητα με το σκοπό διδασκαλίας της ιστορίας;

      Τι μάθατε /Ποιες γνώσεις αποκτήσατε σ΄αυτή την ενότητα;

      Τι νιώσατε /Ποια συναισθήματα αναπτύξατε σ΄αυτή την ενότητα;

      Τι άλλαξε στις απόψεις σας με τη διερεύνηση του περιεχομένου αυτής της ενότητας;

      Τι άλλαξε στη συμπεριφορά σας με την διερεύνηση του περιεχομένου αυτής της ενότητας;
*

Το παρακάτω σχέδιο ανήκει στην καθηγήτρια Π. Μπαξεβάνη και αναφέρεται στην επεξεργασία της Ιστορικής Πηγής που εφαρμόζεται, κυρίως στο Λύκειο

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΕΡΑΚΑ                                             
Ενιαίο Λύκειο

Διαδραστικό Φύλλο Επεξεργασίας Ιστορικής Πηγής

ΒΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ
                                              
ΒΗΜΑ 1 : Εντάσσω το κείμενο στο ιστορικό του πλαίσιο

● Ποια είναι η προέλευση του κειμένου ;
● Σε ποιο θέμα αναφέρεται το κείμενο;

ΒΗΜΑ 2 : Ταξινομώ το κείμενο ως ιστορική πηγή
● Σε ποιο είδος ανήκει το κείμενο;
● Ποιος είναι ο στόχος του συγγραφέα / ομιλητή;

ΒΗΜΑ 3 : Κατανοώ το κείμενο
● Ποιο ζήτημα προσπαθεί να τονίσει κυρίως ο συγγραφέας / ομιλητής;
● Ποια στοιχεία παρέχει ο συγγραφέας / ομιλητής προκειμένου να αναδείξει το κυρίαρχο ζήτημα;
● Ποια επιμέρους ζητήματα θέτει ο συγγραφέας / ομιλητής;
● Μπορείτε να συσχετίσετε τα ζητήματα αυτά με τις ιστορικές σας γνώσεις;

ΒΗΜΑ 4 : Ερμηνεύω το κείμενο  

● Επιβεβαιώνει, ανατρέπει ή συμπληρώνει το κείμενο τις ιστορικές σου γνώσεις;


ΒΗΜΑ 5 : Αξιολογώ το κείμενο ως ιστορική πηγή
● Ποιες ιδέες, απόψεις, συμπεράσματα και αξίες μοιράζεται αυτό το κείμενο με άλλες πηγές που έχεις μελετήσει;
● Πόσο εκτεταμένο είναι το προσωπικό σχόλιο του συγγραφέα / ομιλητή;