ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ

Φιλόλογοι Καλλιτεχνικού Γέρακα
(το όνομα της ομάδας μας στις ομάδες της Google)

https://groups.google.com/group/philkallger?hl=el

Απ'αυτήν τη σελίδα και μέσω συνδέσμου
θα μπαίνουμε σε ομάδες συζήτησης για θέματα που μας αφορούν.
Το μόνο που μας χρειάζεται είναι ο κωδικός google...