Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Ακαδημαϊκός συντονισμός ΝΕ Γλώσσας Γυμνασίου - Λυκείου

Ο συντονισμός της ύλης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ζητούμενο η δημιουργία ενός φύλλου εργασίας που θα διευκολύνει την επεξεργασία της ύλης και θα αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας (λεξιλόγιο, δομές γλωσσικές [φράση, πρόταση, παράγραφος, κείμενο], γραμματικά φαινόμενα, σύνταξη, είδη κειμένων, ύφος, πολυτροπικότητα, διακειμενικότητα, επικοινωνιακή διάσταση κλπ). Για τη Γραμματική και το Συντακτικό έχει προταθεί μια συντομευμένη και κωδικοποιημένη παρουσίαση για  ευκολότερη αφομοίωση. Επίσης, η διδακτέα ύλη κάθε τάξης θα καθορίζεται  με βάση τις  σχετικές εγκυκλίους, αλλά και με γνώμονα το γενικό καταμερισμό του συνόλου της ύλης, όπως θα καταγραφεί στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δράσης της ΑΕΕ.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια του μαθήματος από τη μία τάξη στην άλλη, ανεπηρέαστη  από αλλαγές εκπαιδευτικών μεθόδων.

Λεπτομέρειες στη σελίδα ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ.

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  για φιλολόγους παρακολούθησαν οι συνάδελφοί μας: κ. Α. Καβροχαράκη, κ. Ε. Κουτσούρη, κ. Φ. Κρεμμύδη, κ. Α. Μεταξά, κ. Π. Μπαξεβάνη, κ. Ε. Ψαρουδάκη.

Στο Καλλιτεχνικό σχολείο Γέρακα την Τρίτη 13/3/2012 , οι κυρίες Ε. Κουτσούρη και Π. Μπαξεβάνη παρουσίασαν τις εργασίες τους από το ΜΠΕ σε συναδέλφους φιλολόγους της Αν. Αττικής, με πρωτοβουλία της συμβούλου κ. Χρύσας Αλεξοπούλου.  

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Αυτο - αξιολόγηση

  • Κι αυτή τη χρονιά συνεχίζουμε τη διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας με συντονίστρια την κ. Π. Μπαξεβάνη, στο θεματικό πεδίο "Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο".
  • Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ο σύλλογος καθηγητών έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει το θεσμό του ακαδημαϊκού συντονιστή, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση του Σεπτεμβρίου*, ως σχέδιο δράσης του θεματικού πεδίου 3 της ΑΕΕ. Ωστόσο, αυτή η δράση συνδέεται ουσιαστικά με τις "Εκπαιδευτικές διαδικασίες", θεματικό πεδίο 4 της ΑΕΕ.
  • Τη Δευτέρα 5/3/2012 επισκέφθηκαν το σχολείο μας οι κυρίες Μητσάκη και Νίκα, υπεύθυνες της ΑΕΕ, οι οποίες ενημέρωσαν όλους τους συναδέλφους για το πιλοτικό αυτό πρόγραμμά το οποίο ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος σχολικού έτους.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: κ. Φρ. Παχιαδάκη
ΛΥΚΕΙΟΥ: κ. Ε. Κουτσούρη
Διασύνδεσης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ: κ. Α. Καββαδά
Ο συντονισμός λειτουργεί με τη συνεργασία υπευθύνων επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Νεοελληνικής Γλώσσας - Λογοτεχνίας, Ιστορίας)

*Στην ολομέλεια των εκπαιδευτικών της ειδικότητας των φιλολόγων (9/9/2011) αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του θεσμού του ακαδημαϊκού συντονιστή σε Γυμνάσιο και Λύκειο για τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Νέα Ελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία - Ιστορία.
Για κάθε μάθημα έχουν οριστεί δύο υπεύθυνοι (Γυμνάσιο - Λύκειο) πάνω στον άξονα των αρχών του Νέου Σχολείου, αλλά και της λειτουργικότητας του εκπαιδευτικού έργου στο Καλλιτεχνικό σχολείο.

Περισσότερα  στη σελίδα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.