Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Νέο Ξεκίνημα

Την Πέμπτη, 6/12/2012, με πρωτοβουλία της διευθύντριας κ. Π. Γκέκα, έγινε συνέλευση του κλάδου των φιλολόγων του ΚΣΓ, με αφορμή τη σταθεροποίηση του ωρολογίου προγράμματος,  μετά την πρόσληψη και των τελευταίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών των κλάδων Κινηματογράφου και Χορού.

Αρχικά, διευκρινίσθηκε ότι, για την τρέχουσα σχολική χρονιά, ο συντονισμός κλάδων - μεταξύ των οποίων και των φιλολόγων -  τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε η ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και αλληλοϋποστήριξης των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στο αυστηρά ακαδημαϊκό μέρος αλλά και στην παιδαγωγική προσέγγιση.

Στην κατεύθυνση αυτή συν - αποφασίστηκαν:
  • Η στενή συνεργασία των συντονιστών με τους εκπαιδευτικούς
  • Η συγκέντρωση (έγχαρτα και ηλεκτρονικά) των θεμάτων γραπτών εξετάσεων, ανά αντικείμενο και ανά τάξη
  • Οι  - κατόπιν συνεννόησης - ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ εκπαιδευτικών συναφούς ειδικότητας
  • Η στενότερη συνεργασία εκπαιδευτικών γενικών μαθημάτων και καλλιτεχνικών κατευθύνσεων
  • Η διαρκής ενημέρωση σε θέματα αξιολόγησης και γενικότερα διασφάλισης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Η συνάντηση των φιλολόγων έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα και διεξήχθη με όρους θετικής διάθεσης από πλευράς όλων των εκπαιδευτικών οι οποίοι κατέληξαν στην αναγνώριση της μεγάλης σημασίας του μαθητικού συμβολαίου το οποίο συνδιαμορφώνεται από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.

1 σχόλιο: