ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

 ΤΟΜΟΙ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ Όλο το υλικό του Μείζονος Προγράμματος Επιμόρφωσης σε πέντε τόμους! Για τους συναδέλφους του Καλλιτεχνικού Σχολείου έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το περιεχόμενο των τόμων 3 και 5, ώστε να το ποθετηθούν αναλόγως.

Προκειμένου να ενημερωνόμαστε ασφαλέστερα και με μεγαλύτερη ευκολία πατάμε συχνά (τουλάχιστον δυο φορές την εβδομάδα) τους παρακάτω συνδέσμους:
http://www.minedu.gov.gr/

http://www.iep.edu.gr/index.php/el

http://www.edulll.gr/?page_id=13

http://www.sch.gr/

   
  • Δημοσιευμένο στις 08-03-12 14:01
 ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 
1. ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΣΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: “ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (PROJECT)”»
 2.  ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟ∆ΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥΣ ΩΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2011-2012»