ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

Τα δύο φύλλα επεξεργασίας για τη λογοτεχνία (λογοτεχνικού κειμένου και ποιήματος) προτείνονται από την κυρία Π. Μπαξεβάνη  και παρουσιάστηκαν στους συναδέλφους φιλολόγους της Παλλήνης στο Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα την Τρίτη 13/3/2012, στο πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών από το ΜΠΕ.

ΦΥΛΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ (σε ομάδες και μετωπικά)

ΦΥΛΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ


Πότε γράφτηκε το έργο; Ποιος είναι ο χώρος και ο χρόνος των γεγονότων που περιγράφονται στο έργο;
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ποια είναι τα στάδια της εξέλιξης της πλοκής του έργου;

Δέση: ...................................................................................................................
Κορύφωση: .........................................................................................................Λύση: ...................................................................................................................

Υπάρχει επιβράδυνση ή επιτάχυνση της εξέλιξης της πλοκής; Πού;
............................................................................................................................
Υπάρχει κλιμάκωση;.......................................................................................................

Ποιοι είναι οι χαρακτήρες του έργου; Μπορείτε να διακρίνετε τους βασικούς ήρωες;
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Περιγράψτε την αφηγηματική τεχνική την οποία χρησιμοποιεί ο/η συγγραφέας.
Γραμματικό πρόσωπο: .....................
Οπτική γωνία (εστίαση): ..................................................................................
Ομοδιηγητικός/Ετεροδιηγητικός/Εξωδιηγητικός/Ενδοδιηγητικός αφηγητής: .....................................................................................

Υπάρχουν εναλλαγές της εστίασης; (παραδείγματα). Υπάρχει αναδρομική ή πρόδρομη αφήγηση; (παραδείγματα).
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................................................................................Ποιοι είναι οι αφηγηματικοί τρόποι που χρησιμοποιούνται στο έργο; Ποια λειτουργία εξυπηρετεί ο καθένας;
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ας δούμε τον αφηγηματικό χρόνο. Πόσα χρονικά επίπεδα μπορείτε να διακρίνετε στο έργο;
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Ποιος είναι ο χρόνος των αφηγημένων γεγονότων;
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ποια εκφραστικά μέσα και λογοτεχνικά σχήματα χρησιμοποιεί ο/η συγγραφέας; Να δώσετε μερικά παραδείγματα.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Πώς θα χαρακτηρίζατε την γλώσσα και το ύφος του κειμένου;
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Ποιες ιδέες και αντιλήψεις που προβάλλονται στο κείμενο σάς έκαναν την μεγαλύτερη εντύπωση; Γιατί;

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................


ΦΥΛΛΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΙΗΜΑΤΟΣ

Παρατηρήστε τον τίτλο του ποιήματος. Σε τι νομίζετε ότι αναφέρεται;
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Διαβάστε το ποίημα. Πώς κρίνετε τον τίτλο σε σχέση με το περιεχόμενο του ποιήματος; Δώστε έναν δικό σας τίτλο στο ποίημα.
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Παρατηρήστε τη μορφή του ποιήματος. Έχει στροφές με συγκεκριμένο αριθμό στίχων; Έχει μέτρο και ομοιοκαταληξία;
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Χωρίζεται το ποίημα σε ενότητες; Ποιες ενότητες μπορείτε να διακρίνετε;
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Διαβάστε το ποίημα στροφή-στροφή και στίχο-στίχο. Ποια εκφραστικά μέσα και λογοτεχνικά σχήματα χρησιμοποιεί ο ποιητής/η ποιήτρια για να αποδώσει το νόημα κάθε στροφής;
1η ΣΤΡΟΦΗ: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


2η ΣΤΡΟΦΗ: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3η ΣΤΡΟΦΗ: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4η ΣΤΡΟΦΗ: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5η ΣΤΡΟΦΗ: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6η ΣΤΡΟΦΗ: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Παρατηρήστε τις λέξεις που επιλέγει ο ποιητής/ποιήτρια. Ποιες λέξεις σας κάνουν τη μεγαλύτερη εντύπωση; Υπάρχουν κάποιες λέξεις που χρησιμοποιούνται ως σύμβολα;
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Πώς θα χαρακτηρίζατε τη γλώσσα, το ύφος και τον τόνο του ποιήματος; Πώς θα χαρακτηρίζατε την όλη ατμόσφαιρα του ποιήματος;
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Ποιες ιδέες και αντιλήψεις που προβάλλονται στο ποίημα σας έκαναν τη μεγαλύτερη εντύπωση; Γιατί;
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................