Κυριακή, 9 Δεκεμβρίου 2012

Νέο Ξεκίνημα

Την Πέμπτη, 6/12/2012, με πρωτοβουλία της διευθύντριας κ. Π. Γκέκα, έγινε συνέλευση του κλάδου των φιλολόγων του ΚΣΓ, με αφορμή τη σταθεροποίηση του ωρολογίου προγράμματος,  μετά την πρόσληψη και των τελευταίων ωρομισθίων εκπαιδευτικών των κλάδων Κινηματογράφου και Χορού.

Αρχικά, διευκρινίσθηκε ότι, για την τρέχουσα σχολική χρονιά, ο συντονισμός κλάδων - μεταξύ των οποίων και των φιλολόγων -  τοποθετείται στο ευρύτερο πλαίσιο της αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μονάδας. 

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε η ανάγκη διαρκούς ενημέρωσης και αλληλοϋποστήριξης των εκπαιδευτικών σε θέματα που αφορούν στο αυστηρά ακαδημαϊκό μέρος αλλά και στην παιδαγωγική προσέγγιση.

Στην κατεύθυνση αυτή συν - αποφασίστηκαν:
 • Η στενή συνεργασία των συντονιστών με τους εκπαιδευτικούς
 • Η συγκέντρωση (έγχαρτα και ηλεκτρονικά) των θεμάτων γραπτών εξετάσεων, ανά αντικείμενο και ανά τάξη
 • Οι  - κατόπιν συνεννόησης - ανταλλαγές επισκέψεων μεταξύ εκπαιδευτικών συναφούς ειδικότητας
 • Η στενότερη συνεργασία εκπαιδευτικών γενικών μαθημάτων και καλλιτεχνικών κατευθύνσεων
 • Η διαρκής ενημέρωση σε θέματα αξιολόγησης και γενικότερα διασφάλισης ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου.
Η συνάντηση των φιλολόγων έγινε σε πολύ φιλικό κλίμα και διεξήχθη με όρους θετικής διάθεσης από πλευράς όλων των εκπαιδευτικών οι οποίοι κατέληξαν στην αναγνώριση της μεγάλης σημασίας του μαθητικού συμβολαίου το οποίο συνδιαμορφώνεται από όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας με την έναρξη κάθε σχολικής χρονιάς.

Δευτέρα, 23 Απριλίου 2012

ΣΕΛΙΔΕΣ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ

Στη σελίδα κάθε γνωστικού αντικειμένου (ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ, ΑΕ ΓΛΩΣΣΑ, ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ, ΙΣΤΟΡΙΑ) βρίσκονται κατά σειρά τα εξής στοιχεία:
 1. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ του κλάδου για το αντικείμενο αυτό.
 2. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (νόμοι και εγκύκλιοι για τη διδακτέα ύλη, το πρόγραμμα σπουδών, τα αναλυτικά προγράμματα, το διαθεματικό πλαίσιο)
 3. ΦΥΛΛΟ(Α) ΕΡΓΑΣΙΑΣ, το οποίο έχει διαμορφωθεί με βάση τη σχετική νομοθεσία από έναν ή περισσότερους συναδέλφους της ειδικότητας  οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη για το τελικό αποτέλεσμα. Η χρήση του σχετικού φυλλαδίου από το σύνολο των εκπαιδευτικών εξασφαλίζει τον "κοινό τόπο" στη διδακτική προσέγγιση της ύλης, επιτρέποντας παράλληλα και προσωπικούς χειρισμούς.
 4. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ διαφόρων φύλλων εργασίας
 5. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ τριμήνου / τετραμήνου και τελικών εξετάσεων.
 6. ΑΠΟΘΕΤΗΡΙΟ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ.
Υπό διαμόρφωση βρίσκεται η ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ, στη σελίδα της οποίας η τελική μορφή θα δοθεί την επόμενη εβδομάδα με τη συνάντηση της ολομέλειας του κλάδου για το θέμα αυτό. 

Δευτέρα, 19 Μαρτίου 2012

Ακαδημαϊκός συντονισμός ΝΕ Γλώσσας Γυμνασίου - Λυκείου

Ο συντονισμός της ύλης του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας βρίσκεται σε εξέλιξη. Ζητούμενο η δημιουργία ενός φύλλου εργασίας που θα διευκολύνει την επεξεργασία της ύλης και θα αναφέρεται σε όλα τα επίπεδα της γλώσσας (λεξιλόγιο, δομές γλωσσικές [φράση, πρόταση, παράγραφος, κείμενο], γραμματικά φαινόμενα, σύνταξη, είδη κειμένων, ύφος, πολυτροπικότητα, διακειμενικότητα, επικοινωνιακή διάσταση κλπ). Για τη Γραμματική και το Συντακτικό έχει προταθεί μια συντομευμένη και κωδικοποιημένη παρουσίαση για  ευκολότερη αφομοίωση. Επίσης, η διδακτέα ύλη κάθε τάξης θα καθορίζεται  με βάση τις  σχετικές εγκυκλίους, αλλά και με γνώμονα το γενικό καταμερισμό του συνόλου της ύλης, όπως θα καταγραφεί στο πλαίσιο του παρόντος σχεδίου δράσης της ΑΕΕ.
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η ομαλή συνέχεια του μαθήματος από τη μία τάξη στην άλλη, ανεπηρέαστη  από αλλαγές εκπαιδευτικών μεθόδων.

Λεπτομέρειες στη σελίδα ΝΕ ΓΛΩΣΣΑ.

Κυριακή, 11 Μαρτίου 2012

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης

Το Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης  για φιλολόγους παρακολούθησαν οι συνάδελφοί μας: κ. Α. Καβροχαράκη, κ. Ε. Κουτσούρη, κ. Φ. Κρεμμύδη, κ. Α. Μεταξά, κ. Π. Μπαξεβάνη, κ. Ε. Ψαρουδάκη.

Στο Καλλιτεχνικό σχολείο Γέρακα την Τρίτη 13/3/2012 , οι κυρίες Ε. Κουτσούρη και Π. Μπαξεβάνη παρουσίασαν τις εργασίες τους από το ΜΠΕ σε συναδέλφους φιλολόγους της Αν. Αττικής, με πρωτοβουλία της συμβούλου κ. Χρύσας Αλεξοπούλου.  

Πέμπτη, 8 Μαρτίου 2012

Αυτο - αξιολόγηση

 • Κι αυτή τη χρονιά συνεχίζουμε τη διαδικασία της αυτο-αξιολόγησης της σχολικής μας μονάδας με συντονίστρια την κ. Π. Μπαξεβάνη, στο θεματικό πεδίο "Κλίμα και σχέσεις στο σχολείο".
 • Από την αρχή της σχολικής χρονιάς, ο σύλλογος καθηγητών έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει το θεσμό του ακαδημαϊκού συντονιστή, όπως αναφέρεται στη σχετική ανάρτηση του Σεπτεμβρίου*, ως σχέδιο δράσης του θεματικού πεδίου 3 της ΑΕΕ. Ωστόσο, αυτή η δράση συνδέεται ουσιαστικά με τις "Εκπαιδευτικές διαδικασίες", θεματικό πεδίο 4 της ΑΕΕ.
 • Τη Δευτέρα 5/3/2012 επισκέφθηκαν το σχολείο μας οι κυρίες Μητσάκη και Νίκα, υπεύθυνες της ΑΕΕ, οι οποίες ενημέρωσαν όλους τους συναδέλφους για το πιλοτικό αυτό πρόγραμμά το οποίο ολοκληρώνεται εντός του τρέχοντος σχολικού έτους.
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ: κ. Φρ. Παχιαδάκη
ΛΥΚΕΙΟΥ: κ. Ε. Κουτσούρη
Διασύνδεσης ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ: κ. Α. Καββαδά
Ο συντονισμός λειτουργεί με τη συνεργασία υπευθύνων επιμέρους γνωστικών αντικειμένων (Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, Νεοελληνικής Γλώσσας - Λογοτεχνίας, Ιστορίας)

*Στην ολομέλεια των εκπαιδευτικών της ειδικότητας των φιλολόγων (9/9/2011) αποφασίστηκε η ενεργοποίηση του θεσμού του ακαδημαϊκού συντονιστή σε Γυμνάσιο και Λύκειο για τα μαθήματα: Αρχαία Ελληνική Γλώσσα - Νέα Ελληνική Γλώσσα/Λογοτεχνία - Ιστορία.
Για κάθε μάθημα έχουν οριστεί δύο υπεύθυνοι (Γυμνάσιο - Λύκειο) πάνω στον άξονα των αρχών του Νέου Σχολείου, αλλά και της λειτουργικότητας του εκπαιδευτικού έργου στο Καλλιτεχνικό σχολείο.

Περισσότερα  στη σελίδα ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.

Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011

Πρόοδος

Συνάδελφοι, με δεδομένο ότι τα περισσότερα βιβλία ήρθαν στο σχολείο μας, μπαίνουμε σε μια νέα φάση της σχολικής χρονιάς, που θα πρέπει να τηρούνται τα εξής:
 • Αποφεύγουμε τις καθυστερήσεις στην κάλυψη της διδακτέας ύλης. Συχνά διατυπώνονται έντονες διαμαρτυρίες από τους γονείς για το θέμα αυτό. Οι ακαδημαϊκοί συντονιστές έχουν την ευθύνη της πληροφόρησης με δεδομένη την κάλυψη του συνόλου της διδακτέας ύλης μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.
 • Χρησιμοποιούμε, πλέον, τα εγκεκριμένα από το υπουργείο βιβλία του μαθητή, ως σημεία αναφοράς. Σε καμιά περίπτωση δεν λειτουργούμε με βάση φροντιστηριακά βοηθήματα ή μη εγκεκριμένα βιβλία, εκτός εάν ενημερωθεί εγγράφως η αρμόδια σύμβουλος και συμφωνήσει.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2011

Καλωσόρισμα!

Κυρίες μου, γεια σας!

Απ΄αυτό το¨"χώρο" θα μπορούμε να ενημερωνόμαστε για τα θέματα που μας αφορούν, να συζητάμε για τους επαγγελματικούς μας προβληματισμούς, να ορίζουμε τις τηλεδιασκέψεις μας (κάτι σαν του EUROGROUP), να ορίζουμε τις δια ζώσης συναντήσεις/συζητήσεις, να δημιουργήσουμε και διαρκώς να εμπλουτίζουμε τράπεζες με θέματα για τα διδακτικά μας αντικείμενα (για το copyright περιμένω κάποιες σκέψεις).
Στην πρώτη μας επίσημη και άκρως καινοτόμο δράση - τη συνάντηση και συζήτηση μεταξύ των φιλολόγων του σχολείου μας, εννοώ -  αναφέρθηκαν οι δύο πυλώνες στο πλαίσιο της διδακτικής του ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:
 1. Η ομαδοσυνεργατική με όλες τις παραλλαγές της, θέμα για το οποίο ήδη η Εύη σας έχει στείλει υλικό και έπεται συνέχεια
 2. Η εφαρμογή των ΤΠΕ στη σχολική πράξη, με το οποίο έχω ασχοληθεί αρκετά και θα ήταν ευχάριστο και χρήσιμο να δοκιμάσουμε μαζί κάποιες εφαρμογές στη διάρκεια της χρονιάς.
Αυτά τα ολίγα για αρχή.

Να περνάτε καλά, όπου κι αν βρίσκεστε!

Σας φιλώ
Βάλια